Galerija - Kvart

Arh. vizualizacija višestambenog objekta

Lokacija: Renderland

Datum: 10.03.2015.

Autor: MM-Design

   Kako bi mogli realizirati ilustraciju načina rada sustava za nadzor parkinga (sljedeći projekt u galeriji) bilo je potrebno pripremiti i odgovarajući okoliš koji bi što bolje dočarao tipičan gradski kvart. Budući da su modeli iz naših vizualizacija projekti novijeg datuma sa riješenim parkingom na vlastitoj parceli, kao predložak za virtualni kvart smo uzeli zgrade i ulice zagrebačkih naselja Jarun i Špansko u kojima je danas, 30-tak godina nakon izgradnje, vidljiv problem nedovoljnog broja parkirališnih mjesta dok se njihov izgled može poistovjetiti i sa nekim drugim gradovima.

   Uz osnovni cilj, da se ulice i cijeli kvart oblikuju kako bi bili što bolja kulisa za planiranu ilustraciju, bilo je važno postići i što bolji omjer između detaljnosti modela (broja poligona) i konačnog izgleda kako bi bila moguća i izrada animacije u prihvatljivim rokovima. Također, veliki broj različitih automobila zahtjevao je organizaciju na fiksne i varijabilne dijelove (kotači, boja karoserije, registarske pločice) kako bi se mogli što učinkovitije multiplicirati ali i dalje slobodno smještati u prostoru. Za zelenilo su korišteni low-poly modeli drveća koji se za neke krupne kadrove mogu zamijeniti kvalitetnijim. Takvim načinom je postignuto da se vrijeme izračuna za većinu vizura u HD razlučivosti održi bitno ispod 10 minuta na danas prosječnom računalu za 3D (i7 CPU/16GB RAM).

 

Galerija slika