Galerija - Hotel Minerva

Arh. vizualizacija obiteljskog/stambenog objekta

Lokacija: Varaždinske Toplice

Datum: 20.12.2014.

Autor: Arcitec-Ivšić d.o.o.

   U sklopu velikog projekta razvoja lječilišta i hotelskog kompleksa u Varaždinskim Toplicama, jedno od razmatranih rješenja je i rekonstrukcija postojećeg hotela Minerva. Budući da nije postojala dokumentacija u digitalnom obliku a utvrđena su i odstupanja od postojeće, napravljena je i izmjera postojećeg stanja prema kojoj je napravljen 3D model sa postojećom konstrukcijom koji predstavlja osnovu za prikazano a i neka buduća rješenja zahvata.

   Prikazana varijanta predviđa rekonstrukciju pročelja fasadnim oblogama uz otvaranje, odnosno povećanje sadašnjih loggia, bez većih preinaka na nosivoj konstrukciji.

 

Galerija slika