Galerija - Gračani

Arh. vizualizacija obiteljskog/stambenog objekta

Lokacija: Zagreb

Datum: 15.12.2006.

Klijent: Dabor-Projekt

Autor: Mirna Jagarinec, dia

Višestambena građevina na elitnoj zagrebačkoj lokaciji u Gračanima. Posebnost su raskošni dvoetažni stanovi na drugoj i trećoj etaži.

 Kao 3D, projekt je zanimljiv zbog kosih simetričnih tlocrta što bi u većini slučajeva bitno otežalo fazu modeliranje. Međutim, pažljivom organizacijom modela te postavljanjem pravih osi simetrije, nije predstavljalo veći problem.

 

Galerija slika