Galerija - Vulkal

Arh. vizualizacija javnog/poslovnog objekta

Lokacija: Velika Gorica

Datum: 15.12.2012.

Klijent: Vulkal

Autor: Dabor-Projekt / Nataša Aralica dia

Projekt nove skladišno-poslovne zgrade Vulkala.

 

Za potrebe ovog projekta, napravljeni su i modeli montažnih auto-praonica proizvođača Istobal, čime i dalje proširujemo naše biblioteke 3D modela.

Galerija slika