Galerija - Euroherc - Sanitarije

Arh. vizualizacija javnog/poslovnog objekta

Lokacija: Zagreb

Datum: 26.06.2002.

Klijent: Cota & Cota

Autor: Lj.Cota, V.Bibica i dr.

Galerija slika