Galerija - Markuševec

Arh. vizualizacija obiteljskog/stambenog objekta

Lokacija: Zagreb, Markuševec

Datum: 20.11.2011.

Klijent: Dabor-Projekt

Autor: Nataša Aralica, dia

Galerija slika