Galerija - s.p.o. Šimecki E

Arh. vizualizacija višestambenog objekta

Lokacija: Zagreb, Trešnjevka

Datum: 01.06.2004.

Klijent: Faber d.o.o.

Autor: Samir Štrkonjić, ovl.arh.

Stambeno-poslovni objekt na zagrebačkoj Trešnjevci, radnog naziva "E" prema svom obliku kojega ga čini 5 dilatacija koje zajedno čine blok omeđen ulicama Tešanjska-Bobovačka-Dužice. Sa svojih 14.500 m površine spada u velike projekte kod kojih je izrada 3D modela posebno zahtjevna.

 

Pri izradi kataloga korišten je koncept obostranog A4 formata sa svim bitnim informacijama o stanu i građevini na istom listu kako bi se omogućilo i izdvajanje iz cjeline, odnosno umnožavanje u potrebnom broju primjeraka za svaki stan. Zbog veličine projekta odabrana je nešto jednostavnija 2D grafička obrada tlocrta umjesto punog 3D prikaza stanova.

Bez obzira na način prikaza, ovako velika količina podataka o stanovima (prostorije, položaj, površine, spremišta i parkinzi) navela nas je i na razvoj vlastitog programskog rješenja kako bi svi podaci uvijek bili lako dostupni i ažurni a podaci u katalogu točni.

 

Galerija slika