Galerija - Medilab - Hondlova

Arh. vizualizacija javnog/poslovnog objekta

Lokacija: Zagreb, Hondlova

Datum: 01.05.2002.

Klijent: Medilab

Autor: AR-Plan, Ante Radas dia

Poslovni objekti tvrtke Medilab - Hondlova

Na ekskluzivnoj lokaciji u Zagrebu, uz Dinamov stadion, smješten je poslovni kompleks Medilaba, dijelom na nekadašnjoj velikoj parceli tvrtke Fotokemika. Kompleks čine tri objekta, a u razvojnim planovima i analizama je i revitalizacija čitavog kompleksa

Objekt 1

Djelomično rekonstruiran postojeći objekt za potrebe Fina-e.

Objekt 2

Projekt je zanimljiv jer se radi o nadogradnji starog, P+1 objekta koji je uz složene zahvate ojačanja konstrukcije nadograđen čeličnom konstrukcijom te aluminijskom fasadom (Lindab). Uz precizan 3D model, vizualizacije su korištene i pri provjeri raznih varijanti rješenja fasade.

 Objekt 3

Potpuno novi objekt AB/čelične konstrukcije, kod kojeg je pažljivim oblikovanjem i izborom boja i materijala vješto prikrivena velika katnost (podzemna garaža i 5 nadzemnih etaža).

Galerija slika