Galerija - VSZ Borovje

Arh. vizualizacija višestambenog objekta

Lokacija: Zagreb, Borovje

Datum: 17.05.2005.

Klijent: Arcitec-Ivšić

Autor: Damir Ivšić, ovl.arh.

   Idejni projekt višestambene zgrade za pozivni natječaj investitora na lokaciji Borovje, u Zagrebu. Kako u idejnoj fazi mnogi detalji nisu definirani, prilikom izrade 3D modela potrebno je bilo iste nadopuniti kako bi se dobio što realniji izgled. Dane su i varijante različitih boja fasade, odnosno njihove raspodjele.

 

Da bi se rješenje što kvalitetnije predstavilo uvijek je dobrodošla i foto-montaža na snimku lokacije.

 

 

Galerija slika