Galerija - Plivalište SRC Šalata

Arh. vizualizacija javnog/poslovnog objekta

Lokacija: SRC Šalata, Zagreb

Datum: 20.03.2000.

Klijent: AF, studentski rad

Autor: Mladen Radas

   Zadatak iz predmeta Arhitektonsko projektiranje VI, na Arhitektonskom Fakultetu u Zagrebu, pod mentorstvom prof. Ivaniša.

Iako stari projekt, i danas je dobar primjer za primjenu tehnika foto-montaže u izradi vizualizacija, posebno kada se radi o tako značajnoj lokaciji kao što je zagrebački SRC Šalata. Vizualizacija samoga objekta plivališta, bez provjere interpolacije na stvarnu lokaciju zasigurno ne bi u potpunosti argumentirala projektirano rješenje.

 

Galerija slika